ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole nr 37 "Pozytywka"
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

O biuletynie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Co to jest BIP?
Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. Biuletyn Informacji Publicznej stworzono w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Uwarunkowania prawne
 • Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie niniejszych aktów prawnych:
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o podpisie elektronicznym
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Portal Biuletynu Informacji Publicznej ma za zadanie:
służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r./Dz.U. Nr 112, poz.1198/
 
Co to jest informacja publiczna?
"Informacja publiczna", w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jest to każda informacja o sprawach publicznych. Podlega ona udostępnieniu na zasadach i trybie określonych w treści cytowanej ustawy.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego /art.2, ust.2 ustawy/
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej w zakresie istotnym dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych sprecyzowana została w rozdziale 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazano tam, że upublicznieniu podlegają informacje dotyczące:
 • organów władzy publicznej - w tym ich statutu prawnego, majątku, którym dysponują, osób sprawujących w nich funkcje, zakresie ich kompetencji,
 • zasad funkcjonowania organów wladzy publicznej i ich jednostek organizacyjnych - w tym sposobu przyjmowania, rozstrzygania lub załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • polityki władz - w tym dotyczące zamierzeń, projektów aktów normatywnych odnoszących się do zadań publicznych,
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, zajmowane przez organy władzy publicznej stanowiska w sprawach publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
 • majątku publicznego,
 • długu publicznego,
 • pomocy publicznej.
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępniania, zgodnie z art.10 i 11 ustawy,
wstępu na posiedzenia organów wymienionych w art. 3 ustawy.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie jest udostępniana na wniosek. Szczegółowe zasady udostępniania informacji na wniosek sprecyzowano w art. 13 - 17 cytowanej ustawy.
Obowiązkiem podmiotu, który udostępnia informację jest zapewnienie możliwości kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk, lub przesłanie informacji publicznej albo przeniesienie jej na powszechnie stosowany nośnik informacji.
Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 37
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Skurka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skurka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-13 13:35:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grażyna Skurka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-13 13:35:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grażyna Skurka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-13 13:35:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »